Hayat amacımızı gerçekleştirebilmek için, diğer bir deyişle, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için uzun yıllar yoğurulmamız gerekebilir. Türkan Doğrulatan Turan, 30 yıllık kariyeri boyunca farklı alanlarda ortaya koyduğu tasarım yeteneği ile çocukluğundan beri ilgi duyduğu koku tasarımı hayalinin buluşmasına bir şans verdi. Bu verdiği şans sayesinde de bir fikir doğdu ve serüven başladı.

Doğanın özlerinin bir uyum içerisinde birleştirilebilmesindeki mucizevi beraberlik ve uyumu Türkan kokularına taşımak için yola çıkıldı. Herkesin kendine yakın hissedebileceği farklı koku tasarımlar hayat bulurken, bu hayali gerçekleştirmek için kokuların ortaya çıkmasındaki simyacı gibi 3 kadın büyük bir heyecanla bir araya geldi; Türkan Doğrulatan Turan tüm tasarım ve üretim süreçlerinin, M.Pınar Bayoğlu finans ve satış kanallarının, Beste Yazman ise markanın tüm dijital ve pazarlama dünyasının kurgulanmasını ve yönetilmesini üstlendi. 18 ay süren bir AR-GE ve üretim döneminin sonunda, Ekim 2021'de, evrenle olan uyumumuzu keşfetmemiz ve her an üzerimizde taşıyabilmemiz için Türkan Fragrances doğdu.Elbette, markayı inşa ederken Türkan Doğrulatan Turan'ın tasarımlarının arkasındaki tarihi hikayeleri, bütünsel yaklaşımı ve mistik mimariyi ifade edebilmek için yalnızca bir ad veya yalnızca bir rakam yeterli olmazdı. Bu sebeple, Türkan'da her konunun bir hikayesi, bir rakamı ve buna eşlik eden bir tasarım dünyası da vardı. Kokuların adları sadece çağrıştırdığı şeyler dışında, sahibinin üzerinde taşıdığı ve yaydığı farklı esansların hem kokuyu giyende hem de etrafındakilerde tetiklediği hisleri de ifade etmekte yardımcı olur. O yüzden, Türkan Fragrances'ta her kokunun yaşattığı duyguları, çıkardığı yolculukları, sürekliği hikayeleri, geldiği özleri ve yansıttığı o öz kimliği ifade eden, Pisagor'dan esinlenilmiş bir sayı da mevcut, çünkü her sayının da bir enerjisi ve bulunduğu alanı etkileyen güçlü bir ruhu olduğuna inancımız tamdı.

Tüm kokuları doğadan, sanattan ve aşktan ilham alır. İkonik şişe ise mistik bir dünyayan açılan kapının formunun ifadesidir. Görsel ve dünya hikayelerde efsanelerden ve doğadan alınan ilhama atıf yapılırken, geçmişten günümüze uzanan güçlü bir aşk hikayesine de tanık oluruz. Aşk, tüm kokuların ortak imzası diyebiliriz. Bu aşk sevgililerin aşkı mı, yoksa tenimizle başlayan, doğayla buluşarak devam eden, öz benliğimize dokunan başka bir aşk hikayesi mi? Bunun cevabı kullanıcılarımızın yorumlamalarında ve deneyimlerinde hayat bulmasını istediğimiz bir hikaye...×